NISSAN BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Số 24, Đại Lộ Bình Dương, Khu Phố Bình Hòa, P. Lái Thiêu, Thị Xã Thuận An, Bình Dương
Email: tranvilongnissanbd@gmail.com
Sđt : 0941.575.061
Website: nissanotobinhduong.com